О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 145460 
 Начална страница  
 Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часаПетокласници от СУ“Климент Охридски“ гостуваха в Окръжен съд - Добрич

           

Петокласници от СУ“Климент Охридски“ посетиха Окръжен съд - Добрич и се срещнаха с председателя на институцията съдия Галатея Ханджиева. Визитата беше реализирана в рамките на програмата на съда за повишаване на правната култура на подрастващите. Децата имаха възможност да разгледат съдебна зала и да застанат на местата, отредени за съдебния състав, прокурора, защитника и останалите участници в съдебната процедура.

Съдия Ханджиева разясни пред учениците каква е разликата между наказателно и гражданско дело и в какви случаи може да се наложи пред съда да бъдат изслушвани деца. Дискутирана беше и темата за наказателната отговорност на малолетните и непълнолетните и видовете наказания, които могат да им бъдат налагани. Учениците се интересуваха как се наказва разпространението на наркотици, какво представлява свидетелството за съдимост, а също заклеват ли се призованите по делата свидетели да казват истината и какви са последиците за хората, които са излъгали в съда. Поставен беше и въпросът задължително ли е при раздяла на родителите децата да остават при майката.

Посещението завърши с обща снимка, а най-активните участници в срещата получиха възможност да облекат съдийски тоги и да седнат до председателя на съда, като членове на съдийски състав.

Петокласниците споделиха, че след визитата си в съда вече знаят повече за работата на магистратите, за начина, по който протичат съдебните процеси и за правилата, които трябва да се спазват по време на съдебно заседание.

Посещението на групата ученици в Окръжния съд беше реализирано със съдействието на Детска педагогическа стая - Добрич, чиито инспектори работят със същите деца в рамките на програмата „Детско полицейско управление“. 
 
 

Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиатори 
СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР