О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ ОТ СЪДЕБНАТА ЗАЛА
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 093815 
 Начална страница  
 
Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часа


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ АДРЕС И БАНКОВИ СМЕТКИ

Над 70 магистрати участваха в регионално обучение в Албена

Регионален семинар на тема „Актуални въпроси и проблеми в гражданското правораздаване“ се проведе в курорт „Албена“.  Във форума се включиха над 70 магистрати от съдебния район на Окръжен съд - Добрич, съдии от Апелативен съд - Варна и от Окръжните съдилища във Варна, Търговище, Силистра, Разград и Шумен. Лектор на обучението беше съдия Красимир Влахов  -  заместник -председател на ВКС и ръководител на  Гражданската колегия.

 Проявата беше организирана от Окръжен съд - Добрич  в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Проектът се изпълнява от Националния институт на правосъдието в партньорство с 55 съдилища в страната. Основните дейности са насочени към повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители чрез провеждането на присъствени, регионални и дистанционни обучения, предлагани в съответствие с най-добрите европейски практики.

Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Медиатори 
СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР