О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 
 284583 
 Начална страница  
 Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часа
Mediacia


Изложба "Моята България" гостува в Окръжен съд - Добрич
         В Окръжен съд - Добрич гостува изложба с отличени творби от 14-ото издание на националния конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика "Моята България". В Съдебната палата са представени рисунките "Нестинарки от село Бродилово", "Една българка", "На село", "Моят живот е морето", "Мисля те", "Пейзаж от Шабла" и др. Техни автори са възпитаници на школата "Компютър арт" при Младежки център - Добрич, компютърна школа "Вале" - Хасково, "Арт-Ателие" - Приморско, МГ"Д-р Петър Берон" - Варна.
         Националният конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика се провежда от 2005 година насам. Организира се от Общински младежки център "Захари Стоянов" в Добрич и се радва на широка популярност в цялата страна. В тазгодишното му издание са участвали 92 творби на млади художници от 28 населени места в страната.


Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиация 
ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР