О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 217390 
 Начална страница  
 Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часаMediacia


Встъпиха в длъжност новите съдебни заседатели в Окръжен съд - Добрич

Новите съдебни заседатели в Окръжен съд-Добрич положиха клетва пред Общото събрание на съдиите и официално встъпиха в длъжност. Те са избрани за 4-годишен мандат, който започва да тече от датата на полагане на клетвата. За четирима от тях това е втори мандат.

Церемонията по встъпването в длъжност на новоизбраните заседатели беше ръководена от председателя на съда Галатея Ханджиева, която даде и първоначални разяснения за техния статут, права и задължения.

„Нашето законодателство отрежда важна роля на съдебните заседатели в наказателното производство на първа инстанция. Те участват в съдебни състави, които разглеждат делата за тежки престъпления и имат еднакви права и задължения със съдиите“, обясни Ханджиева. Тя подчерта, че като представители на гражданите в съдебния процес, заседателите са длъжни да се грижат за постановяване на справедливи съдебни присъди според преобладаващото разбиране на обществото за справедливост.

Съдия Ханджиева призова новите заседатели да изпълняват задълженията си обективно и добросъвестно, да решават наказателните дела по съвест и убеждение, без да се поддават на натиск или влияния, независимо от техния източник.

Двадесет и пет съдебни заседатели положиха клетва днес, като 22-ма от тях са представители на община Добрич, двама души са излъчени от община Каварна и един от община Тервел. Най-младият съдебен заседател е на 28 години, а двамата най-възрастни - на 66 години. Осемнадесет са с висше образование, а 7 със средно. Сред заседателите има хора с техническо, икономическо и юридическо образование. Спазено е и изискването поне 10% от тях да притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. То е въведено заради законовото условие в съдебните състави на първа инстанция, разглеждащи дела срещу непълнолетни, заседателите да бъдат учители или възпитатели.

Разпределението за участие в дела на всички съдебни заседатели ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Списъкът на избраните и положили клетва нови заседатели ще бъде публикуван на сайта на Окръжния съд.

 

 


Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиация 
ИЗВЪН СЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР