Д СЪДЕБНА ПАЛАТА
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Анкети
ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ / District court of Dobrich
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА В ОБЛАСТТА
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ПОДБОР И НАЕМАНЕ на служители
Предложения / оплаквания
ПOЛЕЗНО да видите
ЧЕСТО задавани въпроси от/за
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
ПРЕСЦЕНТЪР
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
Проекти на ДОС
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
НОВИНИ-ОБЯВЛЕНИЯ
ЗА гр.ДОБРИЧ
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 551326 
 Начална страница  
 Окръжен съд - гр.Добрич е с нов електронен адрес: os.dobrich@gmail.com


Използвайте новата електронна поща на Окръжен съд - Добрич и не забравяйте да актуализирате адресните си книги
Активна услуга "SMS известяване".
Повече информация е публикувана в описанието, в раздел "SMS известяване".ВХОД В ПОРТАЛА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
Стратегически план 

на ДОС за 2011 - 2015 г.
МЕДИАТОРИ 
ОБЯВЛЕНИЯ 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
ОБЯВЛЕНИЯ 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
За служители 
Наръчници
За наказателно и гражданско деловодство
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Резултати от анкетата 
Резултати от анкетата
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480, e-mail: os.dobrich[at]gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР