Д СЪДЕБНА ПАЛАТА
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Анкети
ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ / District court of Dobrich
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА В ОБЛАСТТА
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ПОДБОР И НАЕМАНЕ на служители
Предложения / оплаквания
ПOЛЕЗНО да видите
ЧЕСТО задавани въпроси от/за
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
ПРЕСЦЕНТЪР
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
Проекти на ДОС
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
НОВИНИ-ОБЯВЛЕНИЯ
ЗА гр.ДОБРИЧ
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 556946 
 Начална страница  
 Окръжен съд - гр.Добрич е с нов електронен адрес: os.dobrich@gmail.com


Използвайте новата електронна поща на Окръжен съд - Добрич и не забравяйте да актуализирате адресните си книги
Активна услуга "SMS известяване".
Повече информация е публикувана в описанието, в раздел "SMS известяване".ВХОД В ПОРТАЛА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛАОкръжен съд - Добрич обявява конкурс за ученическо есе

 

Окръжен съд - Добрич обявява конкурс за ученическо есе на тема „Свободата на личността - право и морал“. Инициативата се организира по повод 16 април - Деня на българската Конституция и професионален празник на юриста и има за цел да насочи вниманието на младежите към съдебната власт и да повиши правните им познания.

В конкурса могат да се включат ученици от 10-и и 11-и клас на всички училища в област Добрич. Участниците трябва да изпратят творбите си в срок до 10 април на електронната поща на съда: os.dobrich@qmail.com. Необходимо е текстовете да са придружени с информация за трите имена на автора, училището и класа, в който учи, телефон и електронен адрес на ученика и училището за обратна връзка.

Всеки автор може да участва само с едно есе в обем до три печатни страници.Творбите ще бъдат оценявани по предварително зададени критерии, между които „оригиналност и творчески подход“, „недвусмислено изразяване на лична позиция“, „демонстриране на познания по зададената тема“.

Трите най-добри есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Окръжен съд - Добрич, а официалното награждаване на авторите ще се състои на 20 април, когато в Съдебната палата ще се проведе Ден на отворените врати.

 

Пълната информация за условията за участие в конкурса може да се види тук.
МЕДИАТОРИ 
ОБЯВЛЕНИЯ 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
ОБЯВЛЕНИЯ 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
За служители 
Наръчници
За наказателно и гражданско деловодство
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Резултати от анкетата 
Резултати от анкетата
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480, e-mail: os.dobrich[at]gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР