О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
 Профил на купувача    Публични покани  
 
за 2016 година


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд гр.Добрич за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


1. Заповед №48/19.02.2016 г.
2. Публична покана
3. Техническа спецификация
4. Приложение 1
5. Приложение 2а
6. Приложение 2б
7. Приложение 3

8. Приложение 4
9. Приложение 5
10. Приложение 6

(документите са публикувани на 19.02.2016г.)


ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9050570 19.02.2016 г.  Окръжен съд - гр.Добрич Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд гр.Добрич за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 07.03.2016 г. Връзка към поканата в сайта на Агенцията по обществените поръчки

Протокол от 12.03.2016 г. за избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна.
Протоколът е публикуван на 15.03.2016 г. в 10:50 часаДоговор от 30.03.2016 г. за отпечатване и доставка на ваучери за храна.
Договорът е публикуван на 01.04.2016 г. в 08:50 часа


Информация по реда на ал.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП
за 2015 година


Протокол от 27.03.2015г. за избор на оператор за
отпечатване и предоставяне на ваучери за храна.
Протоколът е публикуван на 30.03.2015г. в 12:10 часа

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд гр.Добрич за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

1. Заповед №67/11.03.2015 г.
2. Публична покана
3. Документация към публичната покана
4. Техническо задание
5. Приложение 1
6. Приложение 2а
7. Приложение 2б
8. Приложение 3

9. Приложение 4
10. Приложение 5
11. Приложение 6, Писмени разяснения по приложение 6
12. Приложение 7

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до(вкл.)
9039752 13.03.2015 14:51 ч. Окръжен съд гр.Добрич Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд гр.Добрич за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 24.03.2015 г.  23:59 ч.


Връзка към поканата в сайта на Агенцията по обществените поръчки


Договор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Информация по реда на ал.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР