О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Списък  
 За съдебен район Добрич
Списък вещи лица и частни съдебни изпълнители

СПИСЪК НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
район на действие - Добрич

трите имена

адрес на кантората

служ.телефон

web site

мобилен телефон

е-mail

736

Виктория Енчева Рогова

ул. "Д-р Иван Пенаков" 9, ет.2, офис 5

058/605494

0888/659880

v.rogowa@abv.bg

737

Лучия Тасева Тасева

гр.Добрич, ул."Ген.Киселов"5, ет.3 -ловно-рибарско дружество

058/510-500;
058/510-501
факс:
058/510-600

http://luchiataseva.com/

0888/808-709

sis_taseva@abv.bg

739

Слави Русев Сербезов

гр. Добрич, бул.”25 септември” и пл. Свобода №1, ет.2

058/605766
факс:
058/605799

0889/517667;
0885/212702

slavi_serbezov@abv.bg

810

Николай Петров Ников

гр. Добрич, ул. "България" 1 ет.2, офис 205

058/ 604583;
058/621177

http://www.nikov810.com/

0888/453828

nikov810@gmail.com

811

Николай Желязков Желев

гр.Добрич, бул.25-ти Септември №19а, партер

058/605294

0898/595970

si811@b-trust.org

901

Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

гр.Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2

058 870040
факс:
058 870040

0889 574 194

sis_901@abv.bg

 


 

 

 

Документи-образци за попълване за вещи лица:

Ø НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Ø ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица

Ø ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.11 т.4 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

Ø ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.11 т.6 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

Ø ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.11 т.9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

Ø СПИСЪК на утвърдените вещи лица за 2019г.

 

 

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР