О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Окръжен съд - Добрич    Съдии  
 
съдии в Окръжен съд - Добрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Галатея Ханджиева

ЗАМЕСТНИЦИ:
Адриана Панайотова
Петър Монев


СЪДИИ:
1. Таня Ангелова
2. Флорентина Неделчева
3. Георги Павлов
4. Диана Дякова
5. Теменуга Стоева
6. Ева Иванова
7. Галина Жечева
8. Калина Димитрова
9. Десислава Николова
10. Жечка Маргенова
11. Атанас Каменски
12. Деница Петрова
13. Милена Хараламбиева
14. Албена Пеева
15. Елица Стоянова
16. Калиптен Алид

Младши съдия:
Марина Георгиева


Комисията по професионална етика при Окръжен съд – гр. Добрич, е избрана на общо събрание на съдиите от Окръжен съд – гр. Добрич, проведено на 11.04.2014 г.

Тя е в състав:

1. съдия Георги Павлов – председател,

2. съдия Калина Димитрова,

3. съдия Галина Жечева,

4. съдия Десислава Николова.За контакт и информация за комисията, можете да ползвате e-mail адрес: os_dobrich@abv.bg
 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР