О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Окръжен съд - Добрич    Съдии  
 
sydii_DOS
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Галатея Ханджиева

ЗАМЕСТНИЦИ:
Адриана Панайотова
Петър Монев

СЪДИИ:
1. Георги Павлов
2. Диана Дякова
3. Теменуга Стоева
4. Ева Иванова
5. Галина Жечева
6. Калина Димитрова
7. Десислава Николова
8. Жечка Маргенова
9. Атанас Каменски
10. Деница Петрова
11. Милена Хараламбиева
12. Калиптен Алид

МЛАДШИ СЪДИЯ:
13. Георги Пашалиев


Комисия по професионална етика при Окръжен съд Добрич
1. съдия Ева Иванова,
2. съдия Жечка Маргенова,
3. съдия Атанас Каменски,
4. съдия Калиптен Алид.

За контакт и информация за комисията, можете да ползвате e-mail адрес: info@os-dobrich.com

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР