О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Окръжен съд - Добрич    Съдии  
 
съдии в Окръжен съд - Добрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Галатея Ханджиева

ЗАМЕСТНИЦИ:
Адриана Панайотова
Петър Монев


СЪДИИ:
1. Георги Павлов
2. Диана Дякова
3. Теменуга Стоева
4. Ева Иванова
5. Галина Жечева
6. Калина Димитрова
7. Десислава Николова
8. Жечка Маргенова
9. Атанас Каменски
1
0. Деница Петрова
1
1. Милена Хараламбиева
1
2. Елица Стоянова
1
3. Калиптен Алид


Комисия по професионална етика при Окръжен съд – гр. Добрич


1. съдия Ева Иванова,

2. съдия Жечка Маргенова,

3. съдия Атанас Каменски,

4. съдия Калиптен Алид.За контакт и информация за комисията, можете да ползвате e-mail адрес: os
.dobrich@gmail.com

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

 

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР