О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Окръжен съд - Добрич    Адрес и банкови сметки  
 
контакти с ДОС

Окръжен съд - гр.Добрич
адреси, телефонен указател и банкова информация
Адрес гр.Добрич 9300, ул.Д-р константин Стоилов №7 (Вижте на картата)
Електронен адрес info@os-dobrich.com
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
за държавни такси IBAN - BG58 SOMB 9130 3149 6770 01
за вещи лица IBAN - BG49 SOMB 9130 3349 6770 01
Обслужваща банка Общинска банка АД - Финансов център - Добрич
банков код SOMBBGSF
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР