О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Съдии
Тел.указател
Адрес и банкови сметки
Общини
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Окръжен съд - Добрич    Общини  
 
Районен съд - Каварна
Съдебният район на Районен съд - гр.Добрич обхваща следните населени места:
Александрия  Вратарите  Земенци  Медово  Полк.Минково  Стожер 
Абрит  Врачанци  Загорци  Методиево  Полк.Свещарово  Соколник 
Алцек  Ген.Колево  Карапелит  Миладиновци  Поп Григорово  Самуилово 
Батово  Габер  Козлодуйци  Ново Ботево  Пор.Гешаново  Свобода 
Бакалово  Дончево  Камен  Овчарово  Полк.Дяково  Славеево 
Бенковски  Дебрене  Котленци  Одърци  Полк.Иваново  Сливенци 
Божурово  Добрево  Кръгулево  Одринци  Пор.Кърджиево  Стефан Караджа 
Бистрец  Долина  Капитан Димитрово  Опанец  Прилеп  Телериг 
Благовец  Драганово  Крушари  Орлова могила  Пчелино  Тянево 
Богдан  Дряновец  Коритен  Огняново  Пчелник  Ф.Дянково 
Бранище  Добрин  Ловчанци  Орлово  Приморци  Хитово 
Бдинци  Енево  Ломница  Паскалево  Росеново  Царевец 
Ведрина  Житница  Лясково  Плачи дол  Северци  Черна 
Владимирово  Златия  Лозенец  Победа  Смолница   
Воднянци  Зимница  М.Смолница  Подслон  Стефаново   


Съдебният район на Районен съд - гр.Генерал Тошево обхваща следните населени места:
Ал.Стамболийски
Дъбовник
Конаре
Преселенци
Сираково
Балканци
Житен
Красен
Пчеларово
Средина
Бежаново
Зограф
Лозница
Росен
Спасово
Вичево
Изворово
Люляково
Рогозина
Узово
Василево
Йовково
Малина
Росица
Чернооково
Великово
Калина
Пленимир
Равнец  
Генерал Тошево
Краище
Присад Сърнево  
Градини
Къпиново
Писарово Сноп  
Горица
Кардам
Петлешково
Снягово


Съдебният район на Районен съд - гр.Балчик обхваща следните населени места:
Балчик Гурково Кранево Ляхово Соколово Храброво
Безводица Дропла Кремена Оброчище Сенокос Царичино
Брястово Дъбрава КК"Албена" Преспа Стражица Църква
Бобовец Змеево Карвуна Рогачево Тригорци


Съдебният район на Районен съд - гр.Каварна обхваща следните населени места:
Белгун Горичане Крупен Раковски Твърдица
Било Горун Камен бряг Септемврийци Хаджи Димитър
Българево Граничар Крапец Селце Челопечене
Божурец Дуранкулак Могилище Смин Черноморци
Божаново Езерец Нейково Стаевци Шабла
Видно Захари Стояново Поручик Чунчево Топола  
Вранино Иречек Пролез Травник  
Ваклино Каварна Свети Никола Тюленово


Съдебният район на Районен съд - гр.Тервел обхваща следните населени места:
Ангеларий Войниково Каблешково Оногур Тервел
Балик Главанци Кладенци Орляк Честименско
Безмер Градница Кочмар Полк.Савово  
Бонево Гуслар Коларци Поп Груево  
Божан Жегларци Мали Извор Проф. Златарски  
Брестница Зърнево Нова Камена Сърнец  
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР