О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Защита на личните данни
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПКОНПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
Обяви
 Декларации по ЗПКОНПИ  
 РЕГИСТЪР на Декларациите по чл. 35, ал. 1 т.1 и т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Untitled Document

 

 

Пореден номер

Три имена на декларатора

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ във връзка
с чл. 37, ал. 1, т. 12-14

1

Пламен Тодоров Георгиев

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

2

Анжела Аврамова Никова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

3

Славка Щерева Атанасова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

4

Тодорка Драганова Димитрова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

5

Тодор Нешев Ничев

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

6

Венцислава Симеонова Печанска

05.06.2018 г.

07.06.2018 г.

7

Янка Георгиева Колева

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

8

Ивелин Маринов Христов

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

9

Дарина Атанасова Недкова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

10

Гергана Станчева Атанасова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

11

Антония Атанасова Димитрова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

12

Наталия Василевна Рашкова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

13

Жанета Любенова Радева

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

14

Сашка Драгомирова Славкова

11.06.2018 г.

06.06.2018 г.

15

Тошка Иванова Георгиева

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

16

Цвета Стоянова Стоянова

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

17

Павлина Желязкова Пенева

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

18

Пепа Николаева Митева

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

19

Тодорка Иванова Маринова

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

20

Николай Стоянов Николов

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

21

Емилия Атанасова Укова

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

22

Иванка Петрова Донева

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

23

Велизара Кирилова Христова

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

24

Станка Радева Александрова

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

25

Йорданка Колева Недялкова

06.06.2018 г.

06.06.2018 г.

26

Николинка Иванова Колева

05.06.2018 г.

07.06.2018 г.

27

Божидар Томов Томов

07.06.2018 г.

07.06.2018 г.

28

Билсер Ремзиева Мехмедова-Юсуф

07.06.2018 г.

07.06.2018 г.

29

Нели Илиева Бъчварова

07.06.2018 г.

07.06.2018 г.

30

Елица Владимирова Александрова

08.06.2018 г.

07.06.2018 г.

31

Жени Янкова Иванова

08.06.2018 г.

07.06.2018 г.

32

Маргарита Игнатова Кавръкова

13.05.2019 г.

13.05.2019 г.

33

Красимира Николова Иванова

14.05.2019 г.

 

34

Донка Иванова Йорданова

10.06.2019 г.

18.06.2019 г.

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР