О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 Декларации по ЗПУКИ  
 

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 08.03.2013 (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 14.03.2013 (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 09.04.2013 (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 13.12.2014 (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 10.05.2016 (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 10.06.2016 (в pdf формат)

Декларации по ЗПУКИ на служителите на Окръжен съд - Добрич към 05.08.2016 (в pdf формат)

9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР