Окръжен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело (В) No 350/2018, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Ж.С.Ж.

С.Ж.Ж.,
Д.Ж.Ж.


Докладчик:
ЕЛИЦА Й. СТОЯНОВА

15.8.2018 9:30

2

Гражданско дело (В) No 358/2018, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Д.Й.И.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД


Докладчик:
ЕЛИЦА Й. СТОЯНОВА

15.8.2018 9:30